Szülőknek

Házirend

A házirend az intézmény működésének alapvető dokumentuma, mely a Pedagógiai Programmal és az SZMSZ-szel összhangban rögzíti az Intézményben folyó munka szabályait. A Házirend célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az autizmus-specifikus nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók Intézményben eltöltött idejének megszervezését.

Alapelvünk, hogy mindenkinek joga van az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz. Feladatunk hozzájárulni az autizmussal élő gyermekek és tanulók személyiség fejlődését segítő, a tanulást ösztönző, az értékes közösségek kialakulását és fejlődését támogató társadalmi környezet megteremtéséhez.

A teljes dokumentumot elolvashatja itt >>